سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    تفاوت گاز با بخار

تفاوت بخار با گاز در این است كه در گاز، مولكولها كاملا" از یكدیگر جدا شده اند، طوریكه با چشم قابل دیدن نیستند. درواقع گاز را نمی توان دید چون مولكولها از یكدیگر جدا هستند.
 
اما در بخار، مولكولها به صورت تك تك از هم جدا نیستند، بلكه می توان گفت بخار حالتی بینابین مایع و گاز است، زیرا در آن مولكولها به صورت تجمعی از هم دور می شوند، مثلا" صد مولكول آب با یكدیگر از محلول جدا می شوند و بین این مولكولها همچنان پیوند هیدروژنی وجود دارد. به این دلیل بخار قابل دیدن است، زیرا مولكولها به صورت تجمعی قرار گرفته اند، نه به صورت تك تك.