سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    بزرگزاری کارگاه آموزشی توجیهی جشنواره روش تدریس برتر

روز پنج شنبه 24 فروردین ماه کارگاه آموزشی توجیهی جشنواره تدریس برتر با حضور جمعی از دبیران علاقمند استان برگزار گردید. در این کارگاه روش های استاندارد طرح درس نویسی، روش های تدریس فعال ، اصول روان شناسی تدریس و بحث تخصصی فیزیک جشنواره مورد بررسی و آموزش قرار گرفت. این کارگاه از ساعت 8 صبح تا 16 در دبیرستان نمووه اطهر برگزار شد.