سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
2سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
3سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
4سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
5سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
6سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
7سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
8سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
9سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
10سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
11سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
12سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
13سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
14سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
15سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
16سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
17سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
18سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
19سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
20سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
21سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
22سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
23سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
24سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
25سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
26سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
27سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
28سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
29سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
30سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
31سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
32سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
33سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
34سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
36سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
37سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
38سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
39سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
40سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
43سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
44سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
45فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
47فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
48فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
50فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
51سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
52سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
53سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
54سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
55سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
56سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
57سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
58سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
59فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
60فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
61فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
62فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
63فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
64فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
65فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
66فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
67نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
68نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
69نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
70سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
71نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
72سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
73سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
74سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
75سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
76سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
77سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
78سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
79فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
80سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
81فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
82فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
83فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
84فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
85فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
86فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
87فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
88فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
89فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
90فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
91فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
93فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
94فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
95فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
96سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
97سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
98پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
99سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
100سوالات المپیادالمپیاد
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس