سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
2سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
3فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
4فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
5فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
6فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
7فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
8فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
9فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
10فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
11فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
12فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
13فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
14فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
15فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
16فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
17فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
18سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
19سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
20پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
21سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
22سوالات المپیادالمپیاد
23بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
24سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
25سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
26سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
27سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی