سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضیکنکور سراسری
2سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
3سوالات فیزیک کنکور 95 رشته تجربی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
4فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
5فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
6فیزیک 3 ریاضی خرداد 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
7فیزیک 3 تجربی خرداد 95گروه بندی نشده
8فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
9فیزیک 3 رشته ریاضی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
10فیزیک 3 رشته تجربی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
11فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
12فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
13فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
14فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
15فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
16سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
17سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
18سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
19سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
20سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
21سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
22سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
23سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
24سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
25سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
26فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
27فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
28فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
29فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
30سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
31سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
32سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
33سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
34سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
36سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
42سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
43سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
44سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
45سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
46سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
47سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
48سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
49سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
50سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
51سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
52سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
53سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
54سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
55سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
56سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
57سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
59سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
60سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
63سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
64سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
65سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
66سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
67سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
68سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
69سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
70سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
71سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
72سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
73سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
74فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
75فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
76فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
77فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
78فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
79فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
80سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
81سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
82سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
83سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
84سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
85سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
86سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
87سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
88فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
89فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
90فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
91فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
92فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
93فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
94فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
95فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
96نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
97نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
98نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
99سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
100نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس