سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
2سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
3سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
4فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
5فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
6فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
7فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
8فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
9فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
10فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
11فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
12نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
13نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
14نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
15سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
16نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
17سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
18سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
19سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
20سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
21سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
22سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
23سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
24فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
25سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
26فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
27فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
28فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
29فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
30فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
31فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
32فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
33فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
34فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
35فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
36فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
37فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
38فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
39فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
40فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
41سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
42سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
43پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
44سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
45سوالات المپیادالمپیاد
46بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
47سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
48سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
49سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
50سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس