سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
2فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
3فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
4فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
5فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
6فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
7فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
8سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
9سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
10سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
11سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
12سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
13سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
14سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
15سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
16فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
17فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
18فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
19فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
20فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
21فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
22فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
23فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
24نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
25نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
26نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
27سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
28نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
29سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
30سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
31سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
32سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
33سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
34سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
35سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
36فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
38فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
39فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
40فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
41فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
42فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
43فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
44فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
45فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
46فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
47فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
48فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
49فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
50فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
51فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
52فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
53سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
54سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
55پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
56سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
57سوالات المپیادالمپیاد
58بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
59سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
60سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
61سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
62سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس