سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
2سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
3سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
4سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
5سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
6سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
7سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
8سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
9سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
10سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
11فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
12فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
13فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
14فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
15سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
16سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
17سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
18سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
19سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
20سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
21سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
22سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
23سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
24سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
25سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
26سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
27سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
28سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
29سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
30سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
31سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
32سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
33سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
34سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
36سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
47سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
48سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
50سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
51سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
52سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
53سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
54سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
55سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
56سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
57سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
59فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
60فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
63فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
64فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
65سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
66سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
67سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
68سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
69سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
70سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
71سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
72سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
73فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
74فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
75فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
76فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
77فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
78فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
79فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
80فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
81نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
82نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
83نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
84سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
85نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
86سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
87سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
88سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
89سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
90سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
91سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
92سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
93فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
94سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
95فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
96فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
97فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
98فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
99فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
100فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس