سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی دی 95فیزیک 3 و آز رشته تجربی
2فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی دی 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
3فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 95فیزیک پیش دانشگاهی
4فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 95فیزیک پیش دانشگاهی
5فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 95فیزیک پیش دانشگاهی
6فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 95فیزیک پیش دانشگاهی
7فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 95فیزیک 3 و آز رشته تجربی
8فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
9پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضیکنکور سراسری
10سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
11سوالات فیزیک کنکور 95 رشته تجربی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
12فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
13فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
14فیزیک 3 ریاضی خرداد 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
15فیزیک 3 تجربی خرداد 95گروه بندی نشده
16فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
17فیزیک 3 رشته ریاضی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
18فیزیک 3 رشته تجربی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
19فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
20فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
21فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
22فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
23فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
24سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
25سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
26سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
27سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
28سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
29سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
30سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
31سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
32سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
33سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
34فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
35فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
36فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
37فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
38سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
47سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
48سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
50سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
51سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
52سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
53سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
54سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
55سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
56سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
57سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
59سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
60سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
63سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
64سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
65سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
66سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
67سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
68سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
69سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
70سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
71سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
72سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
73سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
74سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
75سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
76سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
77سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
78سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
79سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
80سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
81سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
82فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
83فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
84فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
85فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
86فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
87فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
88سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
89سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
90سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
91سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
92سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
93سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
94سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
95سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
96فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
97فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
98فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
99فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
100فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده