سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
2فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
3فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
4فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
5فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
6فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
7فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
8فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
9نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
10نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
11نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
12سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
13نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
14سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
15سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
16سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
17سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
18سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
19سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
20سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
21فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
22سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
23فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
24فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
25فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
26فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
27فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
28فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
29فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
30فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
31فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
32فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
33فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
34فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
36فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
37فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
38سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
39سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
40پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
41سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
42سوالات المپیادالمپیاد
43بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
44سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
45سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
46سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
47سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس