سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
2سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
3سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
4سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
5سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
6سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
7سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
8سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
9فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
10فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
11فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
12فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
13فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
14فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
15فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
16فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
17نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
18نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
19نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
20سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
21نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
22سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
23سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
24سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
25سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
26سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
27سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
28سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
29فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
30سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
31فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
32فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
33فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
34فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
35فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
36فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
37فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
38فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
40فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
41فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
42فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
44فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
45فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
46سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
47سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
48پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
49سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
50سوالات المپیادالمپیاد
51بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
52سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
53سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
54سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
55سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس