سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
2سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
3سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
4سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
5سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
6سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
7سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
8سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
9سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
10سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
11سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
12سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
13سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
14سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
15سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
16سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
17سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
18سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
19سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
20سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
21فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
22فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
23فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
24فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
25فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
26فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
27سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
28سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
29سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
30سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
31سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
32سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
33سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
34سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
35فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
36فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
38فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
39فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
40فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
41فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
42فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
43نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
44نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
45نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
46سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
47نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
48سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
49سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
50سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
51سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
52سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
53سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
54سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
55فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
56سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
57فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
58فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
59فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
60فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
61فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
62فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
63فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
64فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
65فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
66فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
67فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
68فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
69فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
70فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
71فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
72سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
73سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
74پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
75سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
76سوالات المپیادالمپیاد
77بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
78سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
79سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
80سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
81سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس