سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
2فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
3فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
4فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
5سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
6سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
7سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
8سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
9سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
10سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
11سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
12سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
13سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
14سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
15فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
16فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
17فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
18فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
19سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
20سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
21سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
22سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
23سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
24سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
25سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
26سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
27سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
28سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
29سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
30سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
31سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
32سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
33سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
34سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
36سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
47سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
48سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
50سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
51سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
52سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
53سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
54سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
55سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
56سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
57سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
59سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
60سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
63فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
64فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
65فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
66فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
67فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
68فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
69سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
70سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
71سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
72سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
73سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
74سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
75سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
76سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
77فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
78فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
79فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
80فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
81فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
82فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
83فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
84فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
85نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
86نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
87نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
88سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
89نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
90سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
91سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
92سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
93سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
94سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
95سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
96سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
97فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
98سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
99فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
100فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس