سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
2فیزیک 3 رشته ریاضی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
3فیزیک 3 رشته تجربی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
4فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
5فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
6فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
7فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
8فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
9سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
10سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
11سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
12سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
13سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
14سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
15سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
16سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
17سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
18سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
19فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
20فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
21فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
22فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
23سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
24سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
25سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
26سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
27سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
28سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
29سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
30سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
31سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
32سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
33سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
34سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
35سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
36سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
46سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
47سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
48سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
49سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
50سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
51سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
52سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
53سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
54سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
55سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
56سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
57سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
59سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
60سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
63سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
64سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
65سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
66سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
67فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
68فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
69فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
70فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
71فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
72فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
73سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
74سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
75سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
76سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
77سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
78سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
79سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
80سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
81فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
82فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
83فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
84فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
85فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
86فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
87فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
88فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
89نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
90نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
91نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
92سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
93نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
94سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
95سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
96سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
97سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
98سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
99سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
100سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس