سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
2فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
3فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
4فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
5نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
6نمونه سوال فصل 4 فیزیک 1گروه بندی نشده
7نمونه سوالات فصل 3 فیزیک 1گروه بندی نشده
8سوالات فصل اول فیزیک 1 (انرژی)گروه بندی نشده
9نمونه سوالات آزمایشگاه فیزیک 3گروه بندی نشده
10سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 7سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
11سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 6سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
12سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 5سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
13سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 4سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
14سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 3سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
15سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 2سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
16سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه نمونه سوال 1سوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
17فیزیک 3 وآزمایشگاه رشته ریاضی دی 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
18سوالات امتحان نهایی فیزیک 3 رشته تجربی دی ماه 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
19فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
20فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی 92فیزیک پیش دانشگاهی
21فیزیک پیش دانشگاهی تجربی- شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
22فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - شهریور 92فیزیک پیش دانشگاهی
23فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
24فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 92فیزیک پیش دانشگاهی
25فیزیک 3 تجربی شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
26فیزیک 3 ریاضی - شهریور 92فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
27فیزیک 3 تجربی خرداد 92فیزیک 3 و آز رشته تجربی
28فیزیک 3 ریاضی - خرداد 92گروه بندی نشده
29فیزیک 3 و آز رشته تجربی فیزیک 3 و آز رشته تجربی
30فیزیک 3 و آز رشته ریاضی فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
31فیزیک 1 پیش دانشگاهیفیزیک پیش دانشگاهی
32فیزیک 2 پیش دانشگاهی رشته تجربی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته تجربی
33فیزیک 2پیش دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک پیش دانشگاهی 2 رشته ریاضی
34سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 و آزکنکور سراسری
35سوالات کنکور سراسری فیزیک 3 و آز کنکور سراسری
36پاسخ به سوالات رسیدهگروه بندی نشده
37سوالات کنکور سراسری فیزیک 2 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
38سوالات المپیادالمپیاد
39بارم بندی و اصول و فنون طراحی سوالبارم بندی و اصول و فنون طراحی سوال
40سوالات امتحان فیزیک 2 و آز فیزیک 2 و آز
41سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 پیش دانشگاهی کنکور سراسری
42سوالات کنکور سراسری فیزیک 1 و آزکنکور سراسری
43سوالات مسابقات آزمایشگاهی کشوریمسابقات آزمایشگاهی
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس