سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی فیزیک
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 95فیزیک پیش دانشگاهی
2فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 95فیزیک پیش دانشگاهی
3فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 95فیزیک 3 و آز رشته تجربی
4فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
5پاسخ تشریحی سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضیکنکور سراسری
6سوالات فیزیک کنکور 95 رشته ریاضی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
7سوالات فیزیک کنکور 95 رشته تجربی به تفکیک کتب درسیکنکور سراسری
8فیزیک پیش دانشگاهی تجربی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
9فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی خرداد 95فیزیک پیش دانشگاهی
10فیزیک 3 ریاضی خرداد 95فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
11فیزیک 3 تجربی خرداد 95گروه بندی نشده
12فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
13فیزیک 3 رشته ریاضی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
14فیزیک 3 رشته تجربی - دی 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
15فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
16فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی دی ماه 94فیزیک پیش دانشگاهی
17فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی شهریور 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
18فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
19فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی شهریور 94فیزیک پیش دانشگاهی
20سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
21سوالات فیزیک3 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
22سوالات فیزیک 2 کنکور ریاضی 94کنکور سراسری
23سوالات فیزیک 1 کنکور ریاضی94کنکور سراسری
24سوالات فیزیک پیش دانشگاهی کنکور تجربی 94کنکور سراسری
25سوالات فیزیک3 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
26سوالات فیزیک 2 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
27سوالات فیزیک 1 کنکور تجربی 94کنکور سراسری
28سوالات فیزیک رشته تجربی کنکور 94کنکور سراسری
29سوالات فیزیک رشته ریاضی کنکور 94کنکور سراسری
30فیزیک 3 رشته تجربی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته تجربی
31فیزیک 3 رشته ریاضی - خرداد 94فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
32فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
33فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 94فیزیک پیش دانشگاهی
34سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منصوره هاشمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
35سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
36سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم منیر مهاجرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
37سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیانفیزیک 3 و آز رشته تجربی
38سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مسعوده طبیبیان فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
39سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
40سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم قاقانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
41سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته تجربی
42سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم مریم اخوتفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
43سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
44سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ..طراح : خانم لیلا مومنیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
45سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم فریبا نصیریانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
46سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
47سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرناز کریمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
48سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
49سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 ...طراح : خانم فرشته طاهریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
50سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
51سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم فرانک ضیغمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
52سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
53سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم رزیتا داراییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
54سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
55سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93... طراح : خانم تهمینه قاسمخانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
56سوالات فیزیک 3 رشته تجربی چاپ 93 ..طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته تجربی
57سوالات فیزیک 3 رشته ریاضی چاپ 93 طراح : خانم پروانه جوخواستفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
58سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
59سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای مجید حاتمیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
60سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته تجربی
61سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم اشرف کارخانهفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
62سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
63سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای غلامرضا کامرانیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
64سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته تجربی
65سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای رضا ساریفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
66سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصر غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
67سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای ناصرغلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
68سوالات فیزیک رشته ریاضی و تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پروین محمودیانفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
69سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
70سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : خانم الهه سمیعیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
71سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته تجربی
72سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح :خانم پریسا پارساییفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
73سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
74سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای وحید غلامیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
75سوالات فیزیک رشته تجربی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته تجربی
76سوالات فیزیک رشته ریاضی چاپ 93 ... طراح : آقای قاسم خسروبیگیفیزیک 3 و آز رشته ریاضی
77سوال مفهومی فیزیک 1 منطقه دلیجانسوالات مفهومی فیزیک 1 و آزمایشگاه
78فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ قدیمفیزیک 3 و آز رشته تجربی
79فیزیک 3 تجربی - دی 93- چاپ جدیدفیزیک 3 و آز رشته تجربی
80فیزیک 3 ریاضی - چاپ قدیم- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
81فیزیک 3 ریاضی - چاپ جدید- دی 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
82فیزیک پیش دانشگاهی تجربی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
83فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی - دی 93فیزیک پیش دانشگاهی
84سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته تجربی کنکور سراسری
85سوالات فیزیک پیش دانشگاهی - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
86سوالات فیزیک 3 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
87سوالات فیزیک 2 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
88سوالات فیزیک 1 - کنکور سراسری 93 رشته ریاضی کنکور سراسری
89سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک 3)کنکور سراسری
90سوالات کنکور 93 تجربی - فیزیک 2کنکور سراسری
91سوالات کنکور 93 تجربی (فیزیک1)کنکور سراسری
92فیزیک 3 رشته تجربی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته تجربی
93فیزیک 3 ریاضی شهریور 93فیزیک 3 و آز رشته ریاضی
94فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
95فیزیک پیش دانشگاهی ریاضی شهریور 93فیزیک پیش دانشگاهی
96فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
97فیزیک 3 و آزمایشگاه رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
98فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد 93گروه بندی نشده
99فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد 93گروه بندی نشده
100نمونه سوال فصل 5 فیزیک 1گروه بندی نشده
میزبانی و پشتیبانی : شرکت حساب رایان پارس